Copyright en auteursrecht In the Circle

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgevers kunnen de beelden die voor hem of haar gemaakt zijn, uiteraard wel zelf gebruiken.
Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. Openbaarmaking van de portretten mag dan alleen met schriftelijke toestemming van geportretteerde.
In tegenstelling tot mensen, hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht.

Content website

Alle content van deze website is eigendom van In the Circle onder naam van David Verwer en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst, foto’s en andere content mogen niet worden gedownload, vermenigvuldigd of anderzijds gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de maker.
Wel mag men pagina’s delen door de “social share” buttons te gebruiken of linkverwijzingen te doen. Ook citeren van delen van pagina’s mag, zolang de bron er duidelijk bij vermeld wordt: www.inthecircle.photos

Founding Hero's

Logo The Coach Station
Logo Society 3.0
Logo Seats2meet